Мобилизация, фасилитация деген эмне?
Бардык сабактар
Сабак 5
Сабак 5
Мобилизация, фасилитация деген эмне?

Сабак 5

Эмесе, мобилизация деген эмне?

Баштан эле «мобилизация» деп бир нече жолу кайталап жатабыз. Ал өзү эмне болду экен? Бул сөздүн өзүн түшүнүүгө убакыт келди. Анда, Амандын айткандарына көңүл буруңуз.